Home

 Science for Nature and Health VZW

©S4NH

is een VZW die informatie en begrip wil verspreiden over wat de natuurlijke gezondheid van de mens aanbelangt, en alles wat er verband mee houdt. Inbegrepen onze leefomgeving en alle medebewoners van onze Aarde: planten en dieren, grond, lucht en water, tot diep in de oceanen…

We hebben maar één lichaam en één aarde, we moeten er dus uiterste zorg voor dragen.

Daarom willen we ook berichten over alles wat deze bedreigt.

De berichten en artikels zijn met uiterste zorg samengesteld op basis van de recente wetenschappelijke literatuur en informatie van betrouwbare wetenschappers en artsen. Maar wetenschap evolueert snel in deze tijden, en dus kan de informatie op een bepaald ogenblik voorbijgestreefd zijn. S4NH aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Disclaimer

De informatie op deze website valt onder copyright.

Privégebruik is toegestaan. Gebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

De informatie in deze website is met de grootste zorg samengesteld naar de recentste wetenschappelijke inzichten. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud is informatief bedoeld en kan niet het advies van een arts vervangen. Wend u voor diagnose en behandeling tot uw gezondheidsprofessional.