het EAT-Lancet rapport: gezonde voeding uit duurzame voedselsystemen

Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. ©S4NH   Onze planeet staat voor een reusachtige uitdaging: een wereldbevolking van 10 miljard mensen voeden tegen 2050. Nu zijn al 820 miljoen mensen ondervoed, ruim 200 miljoen kinderen zijn zwaar ondervoed, 2 miljard medemensen lijden onder nutrientdeficiënties. Maar daarnaast is … Continue reading het EAT-Lancet rapport: gezonde voeding uit duurzame voedselsystemen

Nieuwe studie glyfosaat: tot 50% van vergunningsvernieuwing werd geschreven door chemiegiganten

Bart Staes , http://www.bartstaes.be De Duitse autoriteiten die in eerste instantie verantwoordelijk waren voor de  beoordeling van de veiligheid van het omstreden herbicide glyfosaat hebben grote delen van het door Monsanto en andere chemische bedrijven aangeleverde aanvraagdossier geplagieerd. Dat blijkt uit een nieuwe en vernietigende studie die Bart Staes, Europarlementslid voor Groen vanmorgen in het … Continue reading Nieuwe studie glyfosaat: tot 50% van vergunningsvernieuwing werd geschreven door chemiegiganten

CVS-patiënten vragen erkenning!

©S4NH Chronisch VermoeidheidsSyndroom (Myalgische Encefalitis) is een zwaar handicaperende ziekte met een zware weerslag op levenskwaliteit en beroepsleven. Ondanks overvloedig wetenschappelijk bewijs dat CVS geen psychiatrische, maar een systemische neurobiologische ziekte is, wordt nog vaak beweerd dat er geen verklaring of behandeling is. Dit is op basis van de recente wetenschappelijke literatuur onjuist. Toch worden … Continue reading CVS-patiënten vragen erkenning!

CVS: systemische immuunontregeling?

Redactioneel:  ©S4NH De auteurs van deze studie van eigen bodem stellen dat chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie eigenlijk systemische immuunziekten zijn, en als dusdanig zouden moeten behandeld worden. Ze wijzen op de veralgemeende chronische ontsteking en alle gevolgen hiervan. Na een uitgebreide bespreking van alle behandelingen die al gebruikt en uitgeprobeerd zijn, inbegrepen medicijnen, kwamen ze … Continue reading CVS: systemische immuunontregeling?

Monsanto op oorlogspad

©S4NH Monsanto heeft AVAAZ gedagvaard. Avaaz is een organisatie die, naast vele andere ethische kruistochten, weerstand biedt aan de gigant Monsanto. De eisen van Monsanto zijn niet min: zij eisen de overdracht van alle dossiers, notities en (privé-)mails die over hun bedrijf gaan. Inbegrepen alle namen en mailadressen van de privépersonen die ooit een campagne … Continue reading Monsanto op oorlogspad

Herbiciden veel toxischer dan glyfosaat!

©S4NH De Franse professor Séralini, die jaren geleden al bewees dat RoundUp kanker veroorzaakt bij proefdieren, publiceerde een nieuwe studie. Zijn groep onderzocht de samenstelling van glyfosaat- e.a. pesticiden, en kwam tot de conclusie dat de ‘formulants’, toegevoegde stoffen in herbiciden véél giftiger zijn dan glyfosaat zelf (POEA tot 3450 keer!). Deze werden doodgezwegen door … Continue reading Herbiciden veel toxischer dan glyfosaat!

Een voorbeeld van de ‘filmgeneeskunde’ van de kPNI: MS

©S4NH Een voorbeeld van de ‘filmgeneeskunde’: multiple sclerose. MS is het symptoom, en proximate medicine behandelt dit met farmaca. Maar die bestrijden enkel symptomen en lossen niets op; en MS is toch geen farmaca-deficiëntiesyndroom??? Maar wat is dan wel de oorzaak? Om de missing link te ontdekken hebben we de ‘filmgeneeskunde’ van de kPNI nodig. … Continue reading Een voorbeeld van de ‘filmgeneeskunde’ van de kPNI: MS