Ziekte van Lyme: een update

©S4NH

Lyme is de belangrijkste door teken overgedragen ziekte. Het is een zéér verraderlijke multi-infectieuze, multi-systemische ontstekingspathologie, waarvan de incidentie zeer sterk stijgt. Het gaat niet alleen om Borrelia, ook vele andere pathogenen worden tegelijk overgedragen: Babesia, Bartonella,… evenals meer bekende zoals herpes en toxoplasmose.

Vooral chronische Lyme is een veelkoppig monster, ‘the Great Imitator’, dat zowat iedere ziekte kan nabootsen: van chronisch vermoeidheidssyndroom tot dementie, van artritis tot Parkinson.

Ook de diagnose is een probleem, want er is veel onwetendheid en ontkenning in de medische wereld. Tegenover de snel stijgende incidentie van besmette tekenbeten staat een dramatisch ondermaatse kennis van de behandelaars, waardoor het aantal ongediagnosticeerde en onbehandelde chronische Lymepatiënten exponentieel stijgt. 1-20

 

 

Een beetje geschiedenis 

De ziekte werd in 1975 genoemd naar het dorp Lyme in Connecticut, USA, waar de eerste ‘epidemie’ plaatsvond. De eerst ontdekte verwekker is de spirocheet Borrelia burgdorferii, een spiraalvormige bacterie, net als de Treponema pallidum, de veroorzaker van syfilis. Dit is een o

In België is er alvaude bacterie: zelfs in de ‘Ijsmummie’ uit de Alpen zou al Borrelia gevonden zijn.

Nieuw is de massale verspreiding van besmette teken, en de explosieve stijging van infecties bij de mens. De besmetting ‘zou’ ook verspreid worden door vlooien, vliegen, muggen en mijten, en via vogels. Wetenschappelijk zeker is: via sexueel contact en bloedtransfusie, en van moeder op kind.

 

Info en preventie

In België is er alvast een strategisch actieplan voor ‘reductie van teken en geassocieerde ziekten’, met als doel het probleem in kaart te brengen. Je kan dit raadplegen op (www.tekentiques.net), en er ook tekenbeten rapporteren.

“Je kan de incidentie verminderen door de bron te verminderen.”

– Het aantal tekenbeten reduceren: 32% van de gevallen gebeuren in de tuin, op school of in recreatiezones. Eliminatie van teken op deze plaatsen is dus belangrijk: met een witte doek over de grond strijken levert veel teken op!

– Controle, en directe en veilige verwijdering van de teek (met speciaal apparaatje, zonder op het tekenlichaam te duwen). NB. Teken kruipen vaak uren rond onder de kleding vooraleer ze bijten: dus niet alleen de blootgestelde delen moeten gecheckt worden!

 

Symptomen en verloop

– Vroeg, gelokaliseerd stadium (2 à 30 dagen): huiduitslag en griepachtige symptomen (vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, spierpijn,…)

– Subacuut stadium (binnen weken na de infectie): neurologische (neuroborreliose, met neuropathie, verlammingsverschijnselen, meningitis), cardiale en gewrichtsproblemen.

– Chronisch stadium (maanden tot jaren na infectie): optreden van de meest diverse symptomen en ziekten, die nog zeer moeilijk te behandelen zijn.

Vaak begint de ziekte met een opvallende huiduitslag: ‘bull’s eye rash’ of erythema migrans, gevolgd door griepachtige symptomen. Maar in zowat de helft van de gevallen is die huiduitslag er niet, of heeft hij een andere vorm, wat de diagnose bemoeilijkt. 6 Tevens zijn de gangbare labotesten ongeschikt om deze ziekteverwekkers te identificeren, waardoor een correcte diagnose en behandeling gemist wordt.

Een acute infectie is meestal goed te behandelen (antibiotica), een goed werkend immuunsysteem en goede opvolging. Als de besmetting niet direct gestopt wordt, kan deze chronisch worden, met verdere woekering van de infecties, die kunnen evolueren in vele richtingen. Hoe chronischer en verspreider, hoe moeilijker te behandelen.

Bovendien is Borrelia burgdorferia niet de enige verwekker: er zijn vele co-infecties, en hierdoor zeer diverse en overlappende symptomen. Meestal worden multipele lichaamssystemen getroffen, afhankelijk van de soort ‘beesten’, en waar deze zich nestelen. Daarom kan Lyme vele andere ziekten ‘mimicken’, nabootsen. Een van de belangrijkste symptomen is: vermoeidheid. Vandaar zeker verwarring met CVS, depressie, enz…

In het verdere verloop kunnen steeds meer systemen aangetast worden, en zijn zowat alle ziekten mogelijk: van artritis tot cardiomegalie en pericarditis, van CVS tot zowat alle chronische ziekten… wat op termijn leidt tot doodzieke, zwaar gehandicapte patiënten, én voortijdige dood.7-21

 

Overzicht co-infecties die kunnen voorkomen bij de ziekte van Lyme (niet limitatief)

Borrelia, al 16 varianten

Bartonellla

Babesia

Ehrlichia & anaplasma

Yersinia

Rickettsia

Chlamydia pneumoniae en trachomatis

Mycosplasma

Toxoplasma

Schimmels, gisten, virussen (herpes, e.a…)

 

The Great Imitator

Een van de redenen waarom Lyme zo veel ‘bekende’ pathologieën nabootst is allicht omdat dezelfde pathways gevolgd worden. Gemeenschappelijke factor is de inflammatie (ontsteking), die gedreven wordt door de chronische infectie met multipele ziektekiemen, die zich overal nestelen en vaak zeer antibioticaresistent zijn. Typisch is de vermoeidheid en slapeloosheid (resistent tegen medicatie) en de migrerende, vaak oncontroleerbare pijn. Babesia en Bartonella veroorzaken dan weer neurologische en psychische symptomen.

Resistente restinfecties zijn vaak oorzaak dat patiënten niet verbeteren. Ook de algemene toestand is bepalend voor de ernst van de infecties en bemoeilijkt herstel (darmmicrobioom, immuunsysteem, toxische last, zware metalen en detoxcapaciteit,…).

 

Nog enkele kenmerken die herstel bemoeilijken:

– Borrelia onderdrukt en verstoort het immuunsysteem, waardoor bestrijding en genezing steeds moeilijker wordt.

– Detoxificatie-ontgifting is een kritisch punt: de meeste patiënten hebben een detoxificatieprobleem met  zware toxische belasting (ook zware metalen). Daarnaast een tekort aan molecules en enzymen die de ontgifting in de lever mogelijk maken. Dit ligt vaak aan de basis van toxische en neurologische symptomen, die overlappen met deze van Lyme. Bovendien kunnen tijdens de behandeling bacteriële toxines vrijkomen (door afbraak van de ziekteverwekkers) wat de symptomen tijdelijk kan verergeren. Ontgifting en leverondersteuning zijn dus essentieel.

– Lekkende darm en darmonsteking veroorzaken verteringsproblemen, voedselintoleranties en endotoxemie (=bacteriën en hun toxines in de bloedbaan).

Totaal schrappen van gluten, melkproducten en aangepaste supplementen zijn dus primordiaal.

– De hersenfuncties kunnen aangetast zijn door neurotoxines en afwijkingen in hersenmetabolisme, wat kan leiden tot neurologische en gedragsveranderingen.

– Verminderde mitochondriale activiteit door de hoge oxidatieve stress die de mitomembranen afbreekt en de ATP-energieproductie verstoort.

 

Dokter Richard Horowitz (VS, MD) is met ruim 30 jaar ervaring en 12.000 behandelde patiënten van over de hele wereld, ontegensprekelijk de wereldautoriteit op het gebied van de ziekte van Lyme; én auteur van het belangrijkste standaardwerk over deze ziekte. Hij heeft een speciale band met België want hij studeerde geneeskunde in Leuven. Hij is medestichter van ILADS (Int. Lyme & Associated Diseases Society) en ILADEF (de ‘Educational Foundation’).

“Een paradigmashift is nodig”

Dokter Horowitz stelt dat er een nieuwe definitie nodig is voor alle Lyme-patiënten:

Lyme-MSIDS (Multiple System Infectious Disease Syndrome).

Hij ontwikkelde een 16-puntenprotocol, beginnend met de ‘3 Is’ van chronische ziekten: Infectie, Inflammatie en Immuundysfunctie, en verder het één voor één aanpakken van alle infecties en symptomen. Het strikt volgen van dit protocol is belangrijk om niets te missen, en het is tevens toepasbaar op àlle chronische ziekten.

 

 

Diagnose

Lyme presenteert zich meestal als een onoverzichtelijke wirwar van co-infecties en overlappende symptomen. De diagnose is moeilijk want de gebruikelijke testmethodes zijn zeer inacuraat, met veel vals negatieve testuitslagen. Het werkelijke aantal chronische Lymepatiënten ligt zeker vele malen hoger dan verondersteld, omdat veel van hen andere diagnoses krijgen.

De nieuwere tests zijn nog niet ingeburgerd hier (en zeer duur).

Meest betrouwbaar:

– De LYME-SIDS-questionnaire van Horowitz, die alle symptomen en verwekkers dekt. http://lymeontario.com/wp-content/uploads/2015/03/Horowitz-Questionnaire.pdf

– Dr Schwarzbach van ArminLabs stelde een handige checklist op voor symptomen en co-infecties, die het eenvoudig mogelijk maakt om aan de hand van de symptomen de waarschijnlijkheid van de co-infecties te rangschikken, zodat er een rangorde kan bepaald worden voor wat eerst moet aangepakt worden. (ook eenvoudig te gebruiken door de patiënt!) Deze handige tool kan gratis verkregen worden via de website.

Meer informatie, referenties, testkits en ondersteuning via www.arminlabs.com

 

Behandelingsprotocols

De behandelingsprotocollen van Horowitz bestaan uit combinatietherapie met extracellulaire en intracellulaire antibiotica en biofilmprotocols in een rotatieschema, aangepast aan de noodzaak (symptomen), om neveneffecten en resistentievorming zoveel mogelijk te beperken. Hiernaast gebruikt hij ook antibiotische en ondersteunende fytotherapie/nutritionele protocols.

“Iedere infectiecombinatie én patiënt is en reageert verschillend. Daarom moeten deze protocols individueel aangepast worden: het is als een puzzel, waarbij de protocols in het boek een richtlijn zijn, gebaseerd op 28 jaar ervaring.” Dr Horowitz:

“Als een Lymepatiënt gluten en suiker blijft eten, zijn alle antibiotica nutteloos!”

Integratieve therapie is een belangrijk deel van de behandeling: aanpassing van de eet- en leefstijl (gezonde anti-inflammatoire voeding, gluten- en suikervrij) zijn essentieel voor Horowitz. Het darmmicrobioom is bepalend voor de immuniteit, en dus bescherming tegen de infecties, en voor genezing. Evenals aangepaste supplementen. (raadpleeg gespecialiseerd dokter of therapeut). En:

 

Fytotherapeutische protocols

Na de initiële antibioticakuur zijn er veel kruidentincturen die kunnen ingezet worden in de subacute en chronische fase. Maar het is belangrijk en verstandig gebruik te maken van de specifieke, op ervaring gebaseerde protocols, waarvan het ‘Cowden protocol’ het best bekende is.

 

Betrouwbare informatie vindt u op:

De boeken en presentaties van Dr Richard Horowitz

“Why Can’t I Get Better? Solving the Mystery of Lyme and Chronic Disease”. Ook beschikbaar in het Frans (Soigner Lyme et les maladies chroniques inexpliquées) en digitaal. en www.cangetbetter.com, Dr. Horowitz presentaties op YouTube

http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php

http://lymeontario.com/wp-content/uploads/2015/03/Horowitz-Questionnaire.pdf

https://www.maladiedelyme.org/

www.arminlabs.com  informatie, nieuwere labotests en ondersteuning

http://www.lymediseaseresource.com/Dr_Lee_Cowden.html

http://www.lymebehandeling.nl/epigenar-protocol/

http://www.nutramedix.ec/ns/lyme-protocol

www.ResearchedNutritionals.com

 

Daarnaast bieden Dr Horowitz en ILADEF (de Educational Foundation van ILADS) 14-daagse opleidingen aan, gesponsord voor artsen. Niet artsen kunnen ook de opleiding volgen, doch op eigen kosten (1500€). Meer info:  contact@ilads.org

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s