Intermittent living: lifestyle geneeskunde: genezing en preventie volgens kPNI

Uit het kPNI-congres mei 2016 te Gent

©S4NH

Prof. Dr. Leo Pruimboom

 

We gaan niet meer dood aan wat ons generaties lang heeft gedood, we gaan dood aan ‘comfort life’. We hebben alle oude risicofactoren opgelost: infectie, honger, dorst, kou, hitte. Maar was dat wel zo verstandig? Want steeds meer blijkt dat deze acute stressfactoren oude hormetische prikkels waren die ons beschermden. Terwijl de ‘moderne’ antropogene factoren ons ziek maken. Tegenwoordig is 65 % van de mortaliteit het gevolg van niet besmettelijke ziekten (=chronische ziekten). Maar we kunnen deze ziekmakende antropogene factoren niet meer uitschakelen. Dus moeten we er iets anders op vinden: we moeten iets vinden om ons te beschermen, ‘in te enten’ tegen de moderne wereld.

Obesitas is een wereldwijd probleem geworden, niet alleen bij de mens, ook bij dieren, zelfs in het wild. De oorzaak? Door het gestegen CO2-gehalte gaan alle planten meer koolhydraten aanmaken, maar dit gaat wel ten koste van eiwitten en ook fytonutriënten. Mens en dier moeten dus méér planten eten om aan hun eiwitbehoefte te voldoen. En worden dus overgewichtiger…

Tekort aan beweging, maar vooral ‘zittijd’ blijkt de hoogste correlatie te hebben met mortaliteit (all cause). Sedentariteit en gebrek aan beweging blijken echter twee afzonderlijke risicofactoren te zijn die elkaar niet compenseren.

Nederland staat op de tweede plaats van de ‘meest zittende landen’ ter wereld. En heeft ook de hoogste incidentie aan depressie. Is er een verband? Mexico daarentegen heeft zowat de hoogste BMI, maar een lage zittijd, én een veel lager mortaliteitsrisico. Zittijd induceert vervetting van het lichaam, maar blijkbaar is BMI dus niet de belangrijkste risicofactor.

Het probleem is dat zitten (langer dan een halfuur) aan hoog tempo vetopslag in/tussen de organen induceert: visceraal vet. Dit buikvet is metabool actief, want door de uitzetting van de vetcellen krijgen deze ruimte-en zuurstoftekort, wat leidt tot necrose en (chronische) inflammatie. Teveel zitten is dus oorzaak van LGI, metabool syndroom, chronische ziekten, en uiteindelijk een verhoogde mortaliteit.

De oplossing: minder dan 3 uur per dag zitten. En als je binnen het halfuur even opstaat (en beweegt!) wordt deze vetopslag op 60 seconden weer teniet gedaan.

 

Vetweefsel beïnvloedt ook de functie van de hersenen en vooral de hypothalamus.

Eigenlijk is vet geen probleem, onderhuids vetweefsel is gezond, spiervriendelijk, niet inflammatoir en het beschermt tegen opslag van visceraal vet. Verlies van 10% subcutaan vet is gecorreleerd aan een verdubbeling van het visceraal vet. En dit vet is verantwoordelijk voor spierafbraak. Iedere percent spierverlies brengt de mens een jaar dichter bij de dood… En de veralgemeende ontsteking, geïnduceer door het metabool actieve visceraal vet bereikt ook de hersenen.

Ook hiervoor is nu een eenvoudige en snelle oplossing: milde intermittente hypoxie/hypercapnie kan de ontsteking van visceraal vet verminderen en de productie van pro)inflammatoire cytokinen remmen, én de insulinegevoeligheid herstellen. Hiervoor kan men de al eeuwenlang bekende behandeling van hyperventilatie gebruiken: 2’ in een plastiekzak ademen (2X/dag) zorgt voor een therapeutische hypoxie/hypercapnie, die al vanaf de eerste keer de infiltratie van immuuncellen in vetweefsel doet dalen…

Ook voor de spierafbraak is er een oplossing: 2-3 gram leucine per dag verhoogt significant de spieropbouw én remt spierafbraak. De toekomst van de geriatrie?

Beweging compenseert dus niet voor zittijd: het bewijs hiervoor leverden we zelf met een onderzoek bij >100 topvoetballers. Uit analyse van de bloedwaarden een derde van hen prediabetisch syndroom te hebben. Waarom? Ze trainen hard, enkele uren per dag, maar de rest van de tijd zitten en hangen ze… En de zware training compenseert niet voor het vele zitten…

 

Er was een tijd… dat mensen slimmer werden: ze losten alle grote problemen op, en werden telkens wat slimmer, alhoewel minder sterk. Maar vanaf 1970 gaat het bergaf met de humane intelligentie, eigenlijk sedert de IT-revolutie. We hebben geen cognitieve druk meer. We kunnen alles extern opslaan, opzoeken, uitrekenen,…

En bovendien eet de moderne mens een hoop rommel waar hij ook dommer van wordt, zoals granen (gluten) en caseïne.

De landbouwrevolutie bracht ons graan. Gluten waren oorzaak van een versmalling van het bekken bij vrouwen, dus een kleiner geboortekanaal. Om dit te compenseren kromp ons ‘cranium’ (van 1490 naar1360 ml) over de laatste 30.000 jaar. Maar eigenaardig genoeg maakte ook dit ons slimmer, want door de krimp verkortte de afstand tussen de neuronen.

De vroegere uitdagingen maakten ons dus slim, het gebrek aan uitdagingen maakt ons niet alleen dom, maar ook ziek. En de vraag rijst of ons cranium nog altijd gevuld is met hersenen, of met water?

Het blijkt namelijk dat bij neuro-inflammatie (fibromyalgie, CVS, depressie, schizofrenie) de hersenen massa verliezen, die wordt in genomen door water (18%). Terwijl acute zwelling in de hersenen (tumor) verschrikkelijke hoofdpijn veroorzaakt, zal een langzame toename geen symptomen geven. Maar wel vermindering van hersenmassa.

Hoe komt dit? Niet alleen missen we uitdagingen, er is nog een ander probleem: verlies van bioritme en te weinig slapen. Want overdag neemt water in de hersenen toe (zwellen), ’s nachts wordt dit overtollig water weer afgevoerd via de lymfe. Maar onze nachten zijn te kort…

 

En: vroeger hadden we interactie met andere mensen, en dit blijken we nodig te hebben: nadenken en navragen vergrootten onze prefrontale hersenkwabben, waar het geheugen zetelt. Nu googelen we en gebruiken een extern geheugen… We hebben geen cognitieve uitdagingen meer, dus waarom zouden we hersencapaciteit bewaren… Homo sapiens is een domme Homo fragilis geworden.

 

Hoe geraken we dat buikvet kwijt? Buikvet is geen spiervet, dus hoe hard de mens ook traint, buikvet wordt er niet voor gebruikt. Uit onderzoek van topschaakspelers blijkt dat dit vet door de hersenen gebruikt wordt: op een wedstrijddag verbruiken deze (zonder bewegen) 6-7000 kcal/dag. In het begin verbruiken de hersenen glucose, maar nog niet halfweg schakelen hun hersenen over op vet als energiebron. Buikvet. Dus,…

 

Hoe lossen we dat allemaal op? Intermittent living: is de weg naar gezondheid… En: we moeten de mensen weer resistent maken  tegen ziekmakende antropogene factoren die we niet kunnen beïnvloeden.

 

Intermittent fasting,… En eet meer vis, fruit en groenten, meer fytonutriënten (polyfenolen): curcumine, resveratrol, groene thee, avocado, enz… Ze zijn anti-inflammatoir en bevorderen de neurogenese: ze maken ons weer gezond en slim. En eet vooral meer vis en minder (zoogdier)vlees, en mijd frisdranken. Drink liever intermitterend een hormetisch glas wijn…

 

En de aluminiumbelasting? Hoe geraken we de massale hoeveelheid aluminium kwijt waaraan we blootgesteld worden en die we niet kunnen vermijden? En die inflammatie en metabool syndroom induceert. Niet via urine of stoelgang, je kan die er alleen uitzweten: dus sauna. Regelmatig (2-7X/week) verlaagt het overlijdensrisico met 63%.

 

En kom uit je comfortzone. Wie altijd in ‘normotemperatuur leeft, valt stil: er is geen noodzaak meer tot bewegen. Dus: ga een paar uur in de kou, neem een koude douche, of ga naar de sauna,… Ga schaken,…

 

Want als we de antropogene factoren niet kunnen vermijden, dan moeten we onze stresstolerantie ertegen verhogen. En dit kan je enkel door uitdagingen tegen deze risicofactoren in te bouwen: Preconditioneren:

Koudetraining tegen de kou en tegen depressie.

Sauna tegen de hitte en infecties.

Intermitterende hypoxie (apnoe) beschermt zelfs tegen de schade door beroerte.

Polyfenolen en andere fytonutriënten tegen ontsteking en omgevingsgiften.

Bescherming tegen dom worden door je hoofd te gebruiken…

Intermittent fasting (>13 uur nachtvasten) heeft een hormetisch effect. Niet alleen tegen metabool syndroom, dit heeft universele effecten:  het beïnvloedt alle organen, is anti-inflammatoir en antidiabetes, het vermindert zelfs het risico op borstkanker met 32%.

En vooral: ga nuchter bewegen, én in de buitenlucht! Bewegen in de stad is ziekmakend, in de natuur is genezend…

 

Bescherming tegen doodgaan door intermittent living… Je kan je inenten tegen het moderne leven met makkelijke, hormetische prikkels. De effecten houden 10 à 14 dagen aan, dus herhaling… Dan worden de hormetische prikkels steeds sterker, sneller, en houden ze langer aan…

Maar! Doe niet alles ineens, en geef zeker niet teveel adviezen tegelijk. Geef de mensen kleine veranderingen, anders komt er niets van.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s